Zaključak o zabrani kretanja se, između ostalog, ne odnosi na zdravstvene radnike koji su na zadatku, na lica kojima je neodložno potrebna pomoć, pripadnike MUP-a, licima kojima poslodavac izda potvrdu, kao i onima kojima MUP izda dozvolu.

Nepoštovanje odluke će se kažnjavati, a za njeno provođenje zadužen je MUP.

Odluka stupa na snagu od večeras.

Za lica koja se nađu na putu, kao što su vozači, večeras se neće primjenjivati mjere, ali ubuduće moraju imati od poslodavca potvrdu o kretanju.

- Zabrana će se u punom kapacitetu primjenjivati od sutra - rekao je komandant Štaba Radovan Višković.

On je istakao da je Štab donio zaključak o zabrani okupljanje u vjerskim objektima.