VEZANI TEKST - Jesu li se funkcioneri "Trojke" odrekli iznosa za koji im je uvećana plaća: Samo dvoje odgovorilo

No prema odgovoru koji smo dobili iz Parlamenta BiH, od 12 "Trojkinih" parlamentaraca, četiri su se odrekla dijela plaće u korist trećih lica.

- U Službenom glasniku BiH od 7. aprila objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 15. marta, a primjenjuje se od 1. aprila.

Shodno navedenom, dijela plaće u korist trećih lica počev od 1. aprila u različitim iznosima odrekli su se:

Kemal Ademović (NiP), član kolegija Doma naroda; Nihad Omerović, zastupnik NiP-a; Mia Karamehić-Abazović, zastupnica NiP-a (počev od juna 2023); Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke (počev od maja 2023.) – odgovoreno nam je prije nekoliko dana iz Sektora za finansije Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, na pitanje da li se iko od zastupnika i delegata "odrekao" dijela plaće u iznosu u kojem je ona uvećana povećanjem osnovice. 

U Klubu zastupnika SDP-a su Saša Magazinović, Rejhana Dervišević, Albin Muslić, Jasmin Imamović i Ermina Salkičević-Dizdarević.

Osim Omerovića i Karamehić-Abazović, u Klubu zastupnika NiP-a je Denis Zvizdić, predsjedavajući Zastupničkog doma.

Osim Kojovića, iz Naše stranke u Parlamentu BiH je Sabina Ćudić, kao i Aida Baručija iz Bh. inicijative-Kasumović Fuad.