Sastanak je bio vrlo konkretan i konstatovan je napredak u realizaciji poslova koji se odnose na početak gradnje prvog dijela Prve transverzale.

Tokom sastanka, nakon pribavljenih informacija od strane nadležnih službi općina Centar i Novo Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS i resornih ministara u Vladi KS konstatovano je da su se stvorili svi neophodni uvjeti za početak rušenja i preostalog dijela objekata na dionici Prve transverzale od kružnog toka do ulice Braće Begića.

U završnoj fazi rješavanja je 16 pojedinačnih imovinsko – pravnih odnosa u zgradi poznatoj kao „kasarna", a stvoreni su svi uvjeti da se do kraja ove sedmice pripremi gradilište i otpočne sa njihovim uklanjanjem. Do kraja ove sedmice pripremit će se gradilište i ograditi.

Tokom naredne sedmice bit će dovršena i preostala dva postupka u jednom od objekata „kasarna", čime će se stvoriti uvjeti za konačno uklanjanje tog objekta na spomenutoj lokaciji.

Također je, nakon višemjesečnih napora koje je ova koordinacija uložila na rješavanju predmetnih pitanja, konstatovano da su stvoreni uvjeti za izdavanje prve građevinske dozvole za devet profila od raskrsnice kod Američke ambasade do ulice Tešanjska, tako da će građevinska dozvola, po riječima načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića, biti izdata do ponedjeljka.

Navedeno je kako se paralelno radi i na izdavanju građevinske dozvole za nastavak gradnje ove trase.

S tim u vezi, ministrica komunalne privrede i infrastrukture, Nihada Glamoč, pojasnila je proceduru vezanu za pribavljene saglasnosti komunalnih preduzeća koja su već ranije dala načelne saglasnosti.

Kantonalna javna preduzeća, kao i „Elektroprivreda" i "Elektrodistribucija" završit će sve potrebne saglasnosti, čime će biti ispunjeni uvjeti za izdavanje drugog dijela građevinskih dozvola na predmetnoj lokaciji.

Nakon što su stvoreni preduvjeti za početak radova na ovoj dionici, na prijedlog načelnika Općine Vogošća, Edina Smajića, zaključeno je da će se već za narednu sjednicu koordinacije, a koja će se održati naredne srijede, pripremiti akcioni plan za početak gradnje tunela "Kobilja Glava", kao i za pripremu glavnog projekta i elaborata o eksproprijaciji na potezu od tunela „Kobilja Glava" do Vogošćanske petlje, te druga pitanja vezano za gradnju ove dionice.

Nenadić je obavijestio učesnike sastanka i o rezultatima koji su tokom prošle sedmice postignuti, a odnose se na dovršetak gradnje IX transverzale, odnosno kružnog toga koji će omogućiti spajanje LOT- a 2C sa gradskim autoputom.

Vrijednost projekta je 4,9 miliona KM.