U budžetu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kakntona Sarajevo koji u 2022. godini iznosi 118.252.406 KM, za zaštitu porodice za djecom osigurano je 55,7 miliona KM.

Navode također da je dječiji dodatak u KS 52,50 KM, a uvećani dječiji dodatak 78,75 KM.

VEZANI TEKST - Da li je naknada od 1.000 KM za porodilje doprinijela povećanju broja prijava prebivališta u KS?

Dječiji dodatak za porodice sa troje i više djece, za svako dijete iznosi 57,75 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta iznosi 375 KM.

Dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta iznosi 60 KM.

Podsjećamo, Skupština Kantona Sarajevo je na posljednjoj sjednici u 2021. godini usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojim se, između ostalog, propisuje da će svaka porodilja u Kantonu Sarajevo bez obzira na radno-pravni status primati oko 1.000 maraka, odnosno iznos prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.