Radarski uređaji su postavljeni na sljedećim lokacijama:

1. Ulaz u tunel "25. novembar", smjer Tarčin - Zenica (ograničenje brzine 100 km/h)
2. Tunel "Vukov Gaj", smjer Tarčin - Zenica (ograničenje brzine 100 km/h)
3. Petlja "Podlugovi", smjer Zenica - Tarčin (ograničenje brzine 130 km/h)
4. Ulaz u tunel "Gaj", smjer Zenica - Tarčin (ograničenje brzine 100 km/h)
5. Petlja "Butile" - isključenje prema Sarajevu, smjer Zenica - Tarčin (ograničenje brzine 70 km/h)
6. Petlja "Vlakovo", smjer Zenica - Tarčin (ograničenje brzine 130 km/h)
7. Tunel "Oštrik", smjer Zenica - Tarčin (ograničenje brzine 100 km/h).