U periodu od 15. juna 2020. godine do 30. juna 2021. godine, građanima u RS-u izdato je 46.948 turističkih vaučera vrijednosti od po 100 KM, za smještaj u ugostiteljskim objektima koji posluju na području ovog entiteta.

Prema evidenciji Ministarstva trgovine i turizma RS-a, građani su vaučere najviše koristili u banjskim centrima, te smještajnim kapacitetima na olimpijskoj planini Jahorina, u Hercegovini i Višegradu.

Vlada RS-a je krajem maja 2020. godine donijela uredbu o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma i očuvanja radnih mjesta, kroz promovisanje i subvencionisanje smještaja.

- Prateći i analizirajući efekte projekta, a uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju i utjecaj pandemije na turizam, Vlada RS-a je u dva navrata produžavala rok za korištenje turističkih vaučera, te je rok prvo produžen do 31. decembra 2020. godine, a potom i do 30. juna 2021. godine -  naveli su u ministarstvu.