U odnosu na februar 2023. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,1 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najveći broj zaposlenih bio je u prerađivačkoj industriji – 170.602 (žena 66.432), trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala – 155.841 (žena: 82.159), dok je najmanje zaposlenih bilo u poslovanju nekretninama – 3.601 (žena: 1.464).