Podsećaju da je nabavna cijena prirodnog gasa od 1. novembra veća za 23,5 posto u odnosu na oktobarsku, što potrošači u Kantonu Sarajevo nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade Kantona Sarajevo, koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja tekuće godine.

S najavljenim novim poskupljenjem i u slučaju da se ne nastavi sa subvencioniranjem dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 1. januara 2022. godine mogli plaćati i za 40 posto više.

Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo je predložila Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u narednoj godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Također, predstavnici "Energoinvesta" su putem e-maila obavijestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što prema historiji potrošnje u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača.

U slučaju da se ne osiguraju dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, KJKP "Sarajevogas" neće moći da snabdije svoje velike potrošače, uključujući i KJKP "Toplane-Sarajevo" o čemu je obaviještena Uprava ovog preduzeća. Također, o ovim problemima informirana je Vlada Kantona Sarajevo, saopćeno je iz KJKP "Sarajevogas".