Pomoćnica ministrice za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje KS Nihada Čolić kazala je za Fenu da su sve škole u Kantonu Sarajevo obaviještene da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji će biti objavljen na web stranici škole putem obrasca "Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovnih škola ta školsku 2021/2022. godine", kao i da telefonskim putem kontaktiraju roditelje i obavijeste ih o načinu upisa djeteta u prvi razred, uzimajući u obzir činjenicu da svi roditelji nemaju pristup web stranici, odnosno internetu.

- Dokumentaciju, koja je neophodna za upis djece, nije potrebno da dostavljate pri upisu djeteta, nego naknadno, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom - poručila je.

Dodala je da će o dostavi neophodne dokumentacije za upis učenika u prvi razred osnovne škole, blagovremeno obavijestiti škole i javnost.

 - Želimo našim prvačićima da školsku godinu u septembru provode u svojim učionicama, sa svojim vršnjacima i njihovim učiteljicama i učiteljima, kako bi njihovi prvi školski koraci  bili koraci koji vode u sretniju budućnost - zaključila je Čolić.