Dosadašnja cijena je iznosila 665 KM.

- Smatramo da postoje opravdani razlozi za donošenje ove odluke - navodi se u obrazloženju i dodaje kako bi primjena bila od 1.4.2022. godine, a kojom se povećava veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH za 21,7 posto, odnosno, sa dosadašnjih 665 KM/1.000 Sm3 na 809 KM/1.000 Sm3.

- Navedeno neće predstavljati teškoću u primjeni uzimajući u obzir da se finansijski obračuni i fakturisanje obavlja na kraju tekućeg mjeseca - stoji u obrazloženju.

Dodaje se da i pored vrlo teške situacije sa gasom i sankcija koje su uvedene Ruskoj Federaciji, Evropa i dalje je najveći pojedinačni kupac ruske nafte, te su predviđanja da će cijene energenata na svjetskom tržištu snažno rasti, što se brže pokušavao smanjiti uvoz iz Rusije. Cijena gasa u narednom periodu će direktno ovisiti od narednih poteza EU-a i Rusije, ali se prema prognozama ne očekuje njihov pad.