Podsjećamo, Zastupnički dom FBiH jučer je kroz sedam amandmana na budžet FBiH za 2023. godinu izdvajanja za Željeznice FBiH umanjio za deset miliona KM.

VEZANI TEKST - Amandmanima HDZ-a i Osmorke "skida" se 10 miliona od Željeznica FBiH; Sindikat: Zaustavit ćemo saobraćaj!

- Prilikom pripreme budžeta vlasti vode dužnu pažnju da doznačena sredstva za željeznice i željezničku infrastrukturu budu dovoljna za održavanje i unaprijeđenje, povećanje sigurnosti i postizanja što boljih rezultata. U FBiH ovo pitanje uređeno je posebnim Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranja željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja. Budžetom FBiH iznos predviđenih sredstva za JP Željeznice FBIH određen je na osnovu zakona, sa ciljem stabilnog poslovanja i revitalizacije i poboljšanja željezničke infrastrukture te ulaganja u sigurnost putnika i željeznički saobraćaj - navodi se u saopćenju pomenutog sindikata.

Međutim, trenutna parlamentarna većina, istaknuto je u saopćenju, putem amandmana na budžet i suprotno zakonu kojim je uređeno finansiranje Željeznica FBiH za cilj ima umanjiti već planirana i zakonita sredstava za željeznički saobraćaj i željezničku infrastrukturu i tako ugroziti poslovanje, infrastrukturu, sigurnost putnika i saobraćaja, ugroziti lanac snadbjevanja, a što će za posljedicu će imati uvećanje cijena i ugrožavanje infrastrukture od državnog značaja.

- Eventulano usvajanje predloženog amandmana i umanjenje sredstava za Željeznice FBiH imat će nesagledive posljedice za Federaciju - zaključeno je u saopćenju.