Ujedno je broj noćenja turista prvi put premašio cifru od jednog miliona.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, broj dolazaka turista u 2022. godini veći je za 49 posto u odnosu na 2021. godinu, dok je broj noćenja veći za oko 38 posto.

Gotovo je izjednačen broj domaćih i stranih turista, a statistika pokazuje da je lani bilo 217.634 dolazaka domaćih, a 222.147 stranih turista.

Najviše je bilo turista iz Srbije, potom Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, te Njamačke.

Prema vrsti turističkog smještaja, najviše su boravili u banjskim mjestima, planinama, te ostalim turističkim mjestima.

Najviše noćenja je ostvareno u hotelima, zatim u lječilištima, kampovima, te u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor.