Radove je izvela firma Dinalsa, a finansirala ih je Općina Novi Grad. Sanarani su betonski dijelovi mosta, urađena je zaštita čeličnih elemenata mosta od korozije, a obnovljene su i pristupne rampe i stepeništa.

Most je izgrađen 2003. godine i od tada nije obnavljan, a svakodnevno ga koristi na desetine pješaka. Zbog velike frekvencije, došlo je do oštećenja betonskih dijelova mosta, ali i glavnih čeličnih nosača mosta i ograde. Sada su oni zaštićeni i ofarbani, te je most poprimio sasvim novi izgled.

Ovim projektom poboljšana je i sigurnost pješaka, naročito djece koja idu u Osnovnu školu "Mehmedalija Mak Dizdar".

U narednom periodu planirano je i uređenje kompletnog šetališta s desne strane Miljacke, na dionici od Otoke do Hrasnog, saopćeno je iz Općine Novi Grad.