- SDPBiH ima najviše prijavljenih izbornih listi na teritoriju cijele države, a struktura listi je potvrda multietničke politike SDP-a BiH kao jedinog stvarnog baštinika ljevičarske ideje multietničnosti i ravnopravnosti - stoji u saopćenju od 30. jula. 

Međutim, uvidom u Preliminarni/djelimični pregled ovjerenih političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine objavljenim 29. 7. 2020. godine na službenoj stranici Cenrtralne izborne komisije BiH, Istinomjer je utvrdio da SDP BiH nije politička partija koji ima najviše prijavljenih izbornih listi na teritoriji čitave BiH.

Naime, u skladu sa Preliminarnim/djelimičnim pregledom ovjerenih političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za liste za općinska vijeća/skupštine općina ili gradska vijeća, odnosno skupštine grada i Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, SDA ima 106 ovjernih prijava, dok SDP BiH ima 17 manje, odnosno 89.

Također, kada su u pitanju Preliminarni/djelimični pregled ovjerenih političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za načelnike općina i gradonačelnike, SDA je prijavljena u 66 izbornih jedinica, dok je SDP BiH to učinio u njih 45.

Na kraju, u skladu sa Preliminarnim/djelimičnim pregledom ovjerenih političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za nacionalne manjine, SDP BiH nije prijavio ni jednu listu, dok je SDA to učinila u 21 izbornoj jedinici.

Ovim Istinomjer tvrdnju SDP-a BiH da taj politički subjekt "ima najviše prijavljenih izbornih listi na teritoriju cijele države" ocjenjuje neistinitom.