Danijela Kristić je nova predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, objavljeno je u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo izabran je Vibor Handžić, Elmedin Konaković je drugi zamjenik, i za trećeg zamjenika izabrana je Smiljana Viteškić.

Navedeno je da Odluka stupa na snagu danom donošenja, tačnije 27. decembra 2019. godine.