U istraživanju je, kako je saopćeno iz ove agencije, učestvovalo 1.500 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opća populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + - 3%).

Prema odgovorima svih ispitanika, njih 60,2% uopće se ne slaže sa legalizacijom prostitucije, dok se 17,2% uglavnom ne slaže. Svaki deseti ispitanik (11,9%) ima nedoumice oko toga, dok 7,9% podržava legalizaciju prostitucije.


Kada se odgovori podijele po etničkoj pripadnosti, prema podacima do kojih su došli istraživači agencije PRIME Communications, legalizaciji prostitucije najviše se protive Hrvati (92,1%), potom Bošnjaci (80,2%) i najmanje Srbi (74,5%).

Među Srbima je i najveći procenat (14,0%) onih koji su još uvijek u nedoumici, kao i 9,2% Bošnjaka i 7% Hrvata. Podrška legalizaciji prostitucije dolazi od 9,1% Srba i 6,4% Bošnjaka, dok ovu ideju nije podržao nijedan Hrvat.