Prema ovom tijelu, busterdozu mogu primiti osobe starije od 18 godina najranije tri mjeseca od prijema druge doze, ako nisu bolovale COVID-19.

Osobe koje su preboljele COVID-19 i primile dvije doze vakcine, ovu dozu mogu primiti najranije šest mjeseci od prijema druge doze.

Prioritet za busterdozu su starije osobe i osobe koje spadaju u rizične grupe (sa hroničnim bolestima i stanjima, kako je definirano u ranijim preporukama).

Osobama koje su preboljele COVID-19 i primile jednu doze vakcine protiv COVID-19, a prošlo je šest mjeseci od primitka vakcine, preporučuje se ponuditi drugu dozu vakcine (istom ili različitom vrstom vakcine), navedeno je u preporukama Federalnog ministarstva zdravstva.