Početna cijena za hotel Igman na Velikom Polju je 9.234.920 KM, a prodavac je KJP ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo. 

Vlada Kantona Sarajevo, na redovnoj sjednici 2. septembra ove godine, donijela je Odluku o prodaji hotela "Igman" i pripadajućih objekata i zemljišta, a na prijedlog Nadzornog odbora KJP ZOI 84. 

Javni poziv je dostupan na web stranicama www.kapsa.ba, www.apf.gov.ba i stranici Ministarstva privrede na linku.