Poziv je uslijedio nakon zaključka Vlade KS, kojim je jučer Službi za zapošljavanje KS naloženo da u saradnji sa nadležnim zdravstvenim komorama KS, javnim pozivom se obrati svim penzionisanim zdravstvenim radnicima u KS visoke stručne spreme, te da se oni jave Službi za zapošljavanje KS sa ciljem njihove evidencije i po potrebi angažovanja za potrebe liječenja Covid-pacijenata u KS.

- Angažman penzionisanih medicinara je u cilju prevazilaženja situacije nastale pojavom koronavirusoa (COVID-19) kao pomoć svim zdravstvenim ustanovama kojima nedostaje medicinski kadar ili imaju potrebe za istim - navodi se u pozivu.

Rok za prijavu je otvoren dok traje potreba, a prijave se vrše na telefon 033 569 135.