Pripadnici Patriotske lige BiH prvi su stali u odbranu, prihvatajući tako prvi udar nadolazeće agresije na međunarodno priznatu državu BiH, nakon čega je uslijedilo formiranje Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U tadašnjem Domu policije u Sarajevu, 10. juna 1991. godine, formiran je Savjet za nacionalnu odbranu u kojem je bilo sedam članova. Potom je Krizni štab odbrane grada Sarajeva preuzeo naziv Patriotska liga regije Sarajevo.

Uloga Patriotske lige je značajna i u odbrani Sarajeva i tuzlanske regije, ali i svih dijelova naše zemlje.

Kasnije su, tokom rata, sve jedinice Patriotske lige odlukom Predsjedništva BiH od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike BiH.