Obilaskom objekata Vakufname Isa-bega Ishakovića odata počast osnivaču Sarajeva

objavljeno: 02.03.2018. u 17:02

Simbolična historijska šetnja i posjeta objektima iz Vakufname Isa-bega Ishakovića, osnivača grada Sarajeva, održana je danas u okviru manifestacije “Isa-beg Ishaković 2018“. 

Uz predstavnike Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković i članove Gradske uprave, šetnji koja je uključivala posjete Bentbaši, Baščaršijskom trgu, Kolobara hanu i Carevoj džamiji, prisustvovali su i brojni građani i građanke koji su iskoristili ovu priliku da se bolje upoznaju sa detaljima Vakufname.

- Nije slučajno da je šetnja počela na Bentbaši, jer je tu nastao prvi urbani dio grada. Prva ustanova sagrađena je prije 1462. tzv. Isa-begova zavija, u okviru koje je bilo nekoliko objekata, prije svega musafirhana i kasnije tekija, odakle je dalje krenula urbanizacija Sarajeva - objasnio je predsjednik upravnog odbora udruženja Isa-beg Ishaković, Elvis Pivić. Posebno je naglasio da Isa-beg nije smatrao shodnim graditi zidine, te je Sarajevo napravio otvorenim gradom koji je uvijek dočekivao svakog raširenih ruku i nudio najbolje od sebe.

Šetnja se nastavila do čaršijskog trga i Kolobara hana koji važi za jednu od najstarijih građevina koja je do danas sačuvala svoj izvorni oblik. Za vrijeme osmanske vladavine, u Sarajevu je izgrađeno oko 50 hanova od kojih su samo još dva u funkciji – Kolobara i Morića han, mada nijedan više ne služi svojoj prvobitnoj svrsi. Šetnja je zvanično završena posjetom jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, Careve džamije, u čijem haremu se prema pretpostavkama nalazi i mezar Isa-bega Ishakovića.

Najavljujući ostatak programa, viši naučni saradnik Orijentalnog instituta Sarajevo, Aladin Musić, predstavio je detalja zbornika “Isa-beg Ishaković i njegovo vrijeme“ koji će večeras u 18 sati i 30 minuta biti predstavljen u Vijećnici. “Riječ je o zborniku radova u kojima su sadržana 4 rada naših eminentnih znanstvenika, koji su pokušali rasvijetliti određeni historijski kontekst i okolnosti nastanka i razvitka grada Sarajeva 1462. godine. Suštinski, zbornik je pokušaj da se u javnosti pitanje nastanka i razvitka naših gradova u vrijeme osmanske vladavine artikulira na znanstven i utemeljen način“, naveo je Musić.

Nakon predstavljanja zbornika, u Vijećnici će se sa početkom u 19 sati i 15 minuta održati i svečani prijem pod pokroviteljstvom Gradske uprave. Podršku manifestaciji pružili su i Historijski arhiv Sarajevo i JU Muzej Sarajevo.

Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković osnovano je 2016. godine sa primarnom misijom revitalizacije lika i djela osnivača grada Sarajeva, Isa-bega Ishakovića. Uz razvijanje osjećaja ljubavi prema Bosni Hercegovini i zaštiti njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića, glavni ciljevi Udruženja su osnaživanje tekovina i pružanje podrške u zaštiti kulturne baštine Bosne i Hercegovine te promovisanje prirodnog, kulturnog i historijskog naslijeđa Isa-beg Ishakovića i Bosne i Hercegovine.