Prethodno je Vlada ZDK dala saglasnost za prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode u količini od 0,20 l/s sa izvorišta "Dolac", na parceli Raduša, općina Tešanj.

Osnovni Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne vode sa ovog izvorišta potpisan je 15. decembra 2020. godine, sa korisnikom koncesije Tešanjski kiseljak, na 30 godina, a prije potpisivanja koncesor je uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 15 hiljada maraka.  

Tekuća koncesiona naknada, koja se plaća kontinuirano, utvrđena je u iznosu od 1,5 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korištenjem predmetne koncesije. Sredstva od koncesionih naknada raspoređuju se u omjeru 70 posto općinama/gradovima, a 30 posto ZFK, navodi se u saopćenju Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.