Usvojeni su i zaključci kojim NSRS poziva FBiH, "kao stranu ugovornicu, na sveobuhvatni dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima u vezi sa budućnosti RS-a i FBiH".

U zaključcima se navodi da NSRS konstatuje da strane u budućem sveobuhvatnom dijalogu treba da budu RS i FBiH, tri konstitutivna naroda - Srbi, Hrvati i Bošnjaci.

VEZANI TEKST - NSRS odbacuje zahtjev Valentina Inzka o poništavanju povelja

- Parlament RS očekuje od predsjednice Republike Srpske da obavijesti FBiH o zaključcima i stavovima Narodne skupštine, te da formira pregovarački tim za vođenje dijaloga sa FBiH, u svrhu postizanja dogovora o budućnosti RS-a i FBiH - navodi se.

Narodna skupština preporučuje predsjednici RS-a da uvrsti u pregovarački tim predstavnike najviših organa vlasti Republike Srpske, predstavnike Srpske u institucijama BiH, kao i predstavnike parlamentarnih stranaka u parlamentu Republike Srpske.

Parlament Republike Srpske preporučuje da se u roku od 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa FBiH, kao i da se započnu aktivnosti za pokretanje dijaloga, a taj tim da sačini operativni plan rada.

NSRS konstatuje da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u BiH "došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja sporazuma, a naročito Aneksa 4, Ustava BiH".

- Parlament Republike Srpske konstatuje da je Republika Srpska ugovorna strana i da prava i obaveze Republike Srpske proističu iz međunardnog ugovora – Dejtonskog sporazuma, te naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta Republike Srpske i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda - Srba, Hrvata i Bošnjaka - navodi se.

U zaključcima piše da NSRS kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH, te da bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter.

- BiH posjeduje ograničeni i izvedeni suverenitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama, unutrašnji suverenitet pripada RS-u i FBiH - dodaje se u zaključcima.

Stava su da je "dejtonska struktura i ravnoteža u BiH narušena i da su konstitutivni narodi obespravljeni usljed neustavnog djelovanja dijela međunarodne zajednice u BiH".

Za zaključke je glasalo 47 poslanika, dva su bila uzdržana i protiv nije bio niko.

Poslanici SDS-a i PDP-a nisu se izjašnjavali o navedenim zaključcima.