Sjednica je sazvana na zahtjev Vlade RS.

Na dnevnom redu su i izmjene zakona o porezu na dohodak, te dopuna zakona o doprinosima.

- Vlada predlaže da povećanje u zdravstvu bude za šest posto, a kod ostalih institucija da povećanje bude pet posto - kazala je ministrica finansija RS Zora Vidović.

Ona je dodala da u budžetu RS do kraja godine treba izdvojiti dodatnih 30,4 miliona KM da bi se isplatile ove plaće.

Od juna se povećava i najniža plaća u RS i iznosit će 540 KM, dok je u FBiH trenutno 208 eura, Srbija 272 eura, Crna Gora će od 1. jula imati 250 eura, a Sjeverna Makedonija 247 eura.

Reizabrani predsjednik Ustavnog suda RS Džerard Selman na početku sjednice je položio svečanu zakletvu.