Kako je saopćeno, Vijeće ministara je u 2022. godini održalo 39 sjednica, od čega 14 redovnih.

- Na sjednicama je razmotren 9.421 materijal među kojima su tri zakona i pet strategija, te 59 prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma uz 169 odluka i 143 informacije. 

Prema izvještaju, najvažniji zadatak Vijeća ministara BiH u 2022. kao i u 2021. godini je bio da u koordinaciji s drugim nivoima vlasti u BiH iznađe pravodobne i adekvatne mjere koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje stanovnika, a s druge strane sačuvati realni sektor i zaposlenost u BiH - saopćeno je iz Vijeća ministara.

Napomenuli su da izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu predstavlja skup planiranih i ostvarenih rezultata prošlog saziva Vijeća ministara BiH čiji je mandat istekao 25. januara 2023. godine, kada je potvrđen novi saziv Vijeća ministara BiH.