U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju konačno usklađivanje penzija će se izvršiti 15. aprila, a trenutno se ne može prejudicirati koliko će biti konačno usklađivanje.

Potvrdio je to Feni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača dodavši da će se konačno usklađivanje vršiti nakon što se dobiju službeni podaci Federalnog zavoda za statistiku.

- Nakon usvajanja ovogodišnjeg federalnog budžeta izvršeno je privremeno usklađivanje penzija za 11,2 posto – podsjetio je Drljača.

Najniža penzija trenutno iznosi 495 KM, zajamčena 590 KM, a prosječna 690 KM.

- Projekcije su da će ukupni postotak za usklađivanje penzija biti iznad 15 posto, a znat ćemo točno kada budu dostupni podaci o rastu BDP-a i potrošačkih cijena – rečeno je u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.