Deblokada računa Agencije je preduvjet za ispunjenje zahtjeva Sindikata koji se odnose na isplatu neisplaćenih plaća i naknada s pripadajućim porezima i doprinosima od januara ove godine (do sada šest plaća), a samim tim osiguranje zdravstvenog osiguranja bez kojeg su radnici ostali u ovim uvjetima pandemije.

Sindikat također traži osiguranje sredstava rada (kancelarijski prostor, kancelarijski materijal, telekomunikacije, koje je neplaćanjem pomenutih usluga ugroženo) za normalno obavljanje poslova po ugovoru radu i zakonom date nadležnosti.

Iz tog sindikata navode da Agencija već treću godinu radi u nemogućim uvjetima, jer su računi blokirani izvršenjem presude Vrhovnog suda FBiH, te zbog visokog dosuđenog iznosa Agencija taj problem ne može riješiti samostalno.

Radnicima Agencije, kako dodaju iz sindikata, šest mjeseci nije isplaćena plaća i naknade na plaću, a redovnu isplatu plaće nemaju već treću godinu. Radnici redovno dolaze na posao i obavljaju svoje ugovorne obaveze, naravno u okviru datih mogućnosti. Radnicima su blokirani svi računi zbog višemjesečne nemogućnosti vraćanja kredita, isključuje im se struja, apsolutno je ugrožena egzistencija svih porodica. 

 - Stoga tražimo od Vlade FBiH da hitno stvore preduvjete za izmirenje obaveze Agencije prema radnicima iz 2021. i 2022. godine, i konačno riješe našu tešku situaciju, jer produžetak agonije predstavlja samo uvećavanje obaveza i uništavanje našeg zdravlja - navode iz Sindikalne organizacije Agencije za privatizaciju u FBiH.