- Što se tiče same općine Stari Grad, od 35 kutija koliko je do sad prebrojano, od njih 47, ja imam 7.297 glasova, a kandidat SDA Jusuf Pušina 3.590, kandidatkinja Nejra Sarajlić 1.251 i Ahmed Handžić 499 glasova. Dakle u ovih preostalih 12 kutija, ja se nadam da će se ta prednost još povećati, tako da će otprilike omjer između mene i Pušine biti negdje tri naprema jedan, pa čak možda četiri naprema jedan u broju glasova - kazao je Hadžibajrić.

Neveo je kako nema još informacije za ostale općine u BiH kada je riječ o kandidatima Nezavisne bosanskohercegovačke liste, te da treba da ih kontaktira.

- Prije svega, Goražde. Moram vidjeti kako stoje stvari u Bosanskom Petrovcu, Kalesiji, Srebreniku, Goraždu, Kladnju, Zavidovićima... – naveo je Hadžibajrić.

Upitan da li je, na osnovu dosadašnjih informacija, zadovoljan svojim rezultatom, odgovorio je da jeste.

- Jesam, s obzirom na veliki pritisak koji je bio i od strane medija, kada je u pitanju pandemija COVID-19, jako je veliki bio pritisak na Kanton Sarajevo. S obzirom na opravdanu bojazan ljudi, ipak je u općini Stari Grad više od 50 posto stanovništva izašlo na glasanje - kazao je načelnik općine Stari Grad i predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste Ibrahim Hadžibajrić.