Spomenuti pravilnik je posljednjih dana izazvao brojne reakcije u javnosti, ali Pašalić ocjenjuje da on neće donijeti suštinske promjene, te da je pogrešno prezentovan.

- Naši građani će moći i dalje da ostvaruju dodatni prihod skupljajući šumske plodove, ali morat će da imaju certifikat ili ugovorni odnos sa subjektima koji se time bave, a koji će imati ugovor sa Šumama RS-a i plaćat će naknadu od pet posto vrijednosti onoga što su prikupili – rekao je Pašalić.

Istakao je da se želi uvesti reda u ove aktivnosti, te da je to na sličan način riješeno i u zemljama okruženja.

- Kao što niko ne može da uđe u šumu i da se bavi lovom ili da posiječe stablo, a da se to ne registruje, želimo i da imamo informaciju šta se i u kojoj količini iznese iz državnih šuma. Sporedni šumski prozivodi u nekim zemljama čini i do 40 posto prihoda samih šuma – rekao je danas Pašalić.