Za K3TV, načelnik Općine Teslić Milan Milićević je rekao da je riječ o značajnom koraku naprijed kada je riječ o saobraćajnoj infrastrukturi u ovoj općini.