Vijeće ministara BiH danas je održalo vanrednu sjednicu, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je novo zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjeno izgradnji Koridora Vc.

Na vanrednoj sjednici usvojena je Inicijativa Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu za izgradnju Koridora Vc, tačnije obilaznice Doboj. Ugovor treba biti potpisan između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a vrijedan je 210 miliona eura.

Inicijativa je usvojena po hitnoj proceduri u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu igarancijama BiH.