U službenom glasniku BiH objavljena je odluka kojom se odobravaju sredstva tekuće rezerve Budžeta institucija za troškove rada Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara u iznosu od 28.700 KM. Sredstva će biti korištena se za rad ovog tijela za period od 15. augusta do 30. septembra 2019. godine.

Kako se navodi, Ministarstvo finansija i trezora će odobrena sredstva prenijeti u budžet Ministarstva pravde na pozicije: bruto plaće i naknade (22.500 KM), naknade troškova zaposlenih (3.200 KM), izdaci telefonskih i poštanskih usluga (500 KM) i izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (2.500).

Kako saznajemo, do izdvajanja poprilične sume novca za ovo tijelo sa tri zaposlena došlo je zbog izdataka za njihove plaće i druge pogodnosti koje ih sljeduju, s obzirom na to da su do sada "primali samo naknade".  

Vijeće ministara pred kraj prošle godine formiralo je ovo tijelo, koje je nadležno da rješava po žalbi na prvostepeno rješenje tijela uprave BiH, ukoliko zakonom za odlučivanje po žalbi nije utvrđena nadležnost nekog drugog tijela. 

Na sjednici 5. augusta ove godine, Vijeće ministara imenovalo je Dalibora Matića za vršioca dužnosti predsjedavajućeg te Bojana Vukovića i Mirelu Pelidiju za vršioce dužnosti članova Žalbenog vijeća. Oni su imenovani na dužnost počevši od 15. augusta 2019. godine do završetka konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Vijeća, a najduže na period od tri mjeseca.

U Prijedlogu odluke o formiranu ovog tijela navodi se da su za uspostavu Vijeća potrebna financijska sredstva u iznosu od 147.000 KM godišnje. Kako je objašnjeno, "tri stalno uposlena člana kojima je odlučivanje po žalbama struka i profesionalno opredjeljenje, a ne dodatni posao, svakako traži da se odvoje veća finansijska sredstva u odnosu na ranije odvajana, kada je svaki član bio plaćen po 50 KM".