Škola je izgrađena 1985. godine, a s obzirom na to da se tokom rata nalazila na liniji odbrane Dobrinje, školska zgrada bila je u potpunosti devastirana, te je nakon rata prilikom rekonstrukcije ugrađena drvena stolarija koja je vremenom dotrajala. U sklopu projekta utopljvanja ona će biti zamijenjena novom PVC stolarijom. Time će se poboljšati uvjeti za rad, ali i smanjiti potrošnja energije. Stolarija će biti zamijenjena u prizemnom dijelu objekta i na spratu, te s obje strane ulaza u objekat.

Općina je u februaru ove godine aplicirala na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za pomoć pri utopljavanju javnih objekata, a jedan od uvjeta bio je da se projekat sufinansira u jednakom omjeru.

Škola "Osman Nuri Hadžić" jedna je od najvećih u Novom Gradu, a iz godine u godinu bilježi kontinuiran porast broja učenika i pohađa je blizu 1.000 učenika. U ranijem periodu Općina je pomogla opremanje kabineta škole nastavnim sredstvima, zamijenu dotrajale stolarije na dijelu školskog objekt i portala na ulazu u objekt.  

Kako bi sadašnjim i budućim generacijama osigurala što bolje uvjete života, Općina Novi Grad kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta obrazovanja, kroz izgradnju novih i dogradnju postojećih školskih objekata, kao i objekata za predškolski odgoj, stipendiranje učenika i studenata.

U proteklom periodu u naselju Aneks izgrađena je potpuno nova osnovna škola, sa modernom sportskom salom i dječijim vrtićem. U naselju Dobroševići, uz školu "Mustafa Busuladžić" izgrađen je novi školski objekat sa 14 novih kabineta i učionica. Izgrađena je i sportska sala u toj školi. Općina je dovršila izgradnju sportske dvorane u OŠ "Behaudin Selmanović" u Briješću. Prošireni su kapaciteti škole "Umihana Čuvidina" u Boljakovom Potoku, gdje je prije nekoliko dana otvorena sportska dvorana sa dodatnim učionicama, bibliotekom, vrtićem, ambulantom i drugim sadržajima koji su nedostajali tom naselju. Pored toga, konstantno se radi na poboljšanju energetske efikasnosti, zamjeni stolarije i fasade, obnovi krovova, toaleta, sportskih sala i drugih školskih prostora i vrtića.

Također se radi i na izgradnji vrtića, a u proteklim godinama u Novom Gradu izgrađeno je pet vrtića, pri kraju su radovi na adaptaciji najvećeg, vrtića "Vjeverica" na Alipašinom Polju, u kojem će moći boraviti oko 300 mališana, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.