Novi Grad: Po zgradama raspoređeno 950 protivpožarnih aparata

objavljeno: 23.01.2018. u 14:56

Općina Novi Grad Sarajevo preko Službe civilne zaštite nastavila je realizaciju podizanja i jačanja protivpožarne zaštite na svom području.

Nabavljeno je još 950 aparata za početno gašenje požara S-6 za zgrade kolektivnog stanovanja. Protivpožarni aparati uručeni su upraviteljima i etažnim vlasnicima stambenih zgrada na području Novog Grada, koji su se prijavili na javni poziv za dodjelu aparata, a sredstva za nabavku osigurana su u budžetu za 2017. godinu.

Fahrudin Kazazić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo, ističe da su ovim projektom obuhvaćene zgrade kolektivnog stanovanja veće spratnosti i starije gradnje, gdje su aparti stari i dotrajali, kao i zgrade u kojima je nedostajalo aparata.

Kupljeni su u saradnji sa upraviteljima stambenih zgrada i zamijenit će stare i dotrajale aparate, čime će se unaprijediti sistem protivpožarne zaštite u objektima kolektivnog stanovanja. Na ovaj način stvaraju se uvjeti da se može intervenirati u slučaju izbijanja požara.

Uz novih 950 aparata ranije je nabavljen 1.900 protivpožarnih aparata. Sredstva za nabavku aparata za početno gašenje požara osigurana su i u budžetu Općine za 2018. godinu.

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad će u skladu sa finansijskim mogućnostima i u narednom periodu raditi na podizanju zaštite od požara, a u okviru redovnih aktivnosti vršit će i provjere na adresama gdje su aparati postavljeni, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.