Tako je na Bjelašnici zabilježeno 11 milimetara padavina u posljednja 24 sata, u Sarajevu četiri milimetra, a Bihaću i Bugojnu po dva milimetra padavina.

Istovremeno na Bjelašnici je izmjereno 182 centimetra snijega.

Od ostalih područja sniježni pokrivač formirao se u Sarajevu gdje ga je visine sedam, te u Bugojnu šest centimetara.

Nove padavine uzrokovale su blagi porast nivoa rijeka prvenstveno u Krajini.

Tako je nivo rijeke Une u Martin Brodu na razini 62 centimetra sa tendencijom daljnjeg rasta.

Istovremeno nivo rijeke Sane u Vrhpolju, za sada, stagnira i na razini je 74 centimetara.

U porastu je i nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) koji je na razini 90 centimetara i ima tendenciju daljnjeg rasta.

U blagom padu je nivo rijeke Bosne u Zenici gdje je njena razina 125 centimetara, dok istovremeno u Sarajevu (Reljevo) stagnira i na razini je 105 centimetara.