Uslijedilo je to nakon što je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio Odluku o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH.

Komercijalna cijena testiranja na COVID-19 PCR metodom iznosi 68 KM bez PDV-a, serološkog 36, također bez PDV-a, dok cijena antigenskog testiranja iznosi 32 marke bez PDV-a.

- Ovo se odnosi samo na javne zdravstvene ustanove, ne na privatne. Komercijalna cijena testiranja odnosi se samo testiranje na vlastiti zahtjev bez uputnice nadležnog ljekara i obavezujuća je za sve javne zdravstvene ustanove – kaže Sakib Katana, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Dodaje kako ovaj Zavod nema nikakav ugovorni odnos samo po ovom osnovu sa javnim ustanovama.

- To znači da nama javne ustanove, konkretno Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) radi testiranja u okviru tranše koja se tom zdravstvenom centru doznačava svaki mjesec. Ugovore koje imamo sa privatnim zdravstvenim ustanovama zaključeni su na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH i cijena jednog PCR testiranja je 70 KM. Dakle, mi ne plaćamo PDV jer na sva testiranja, koja se obavljaju na zahtjev ljekara sa uputnicom, ne podliježu tome – pojašnjava Katana.

Kaže kako Zavod zdravstvenog osiguranja KS ugovara samo PCR testiranje, da antigenske testove rade domovi zdravlja, ali da je Zavod kupio te testove i podijelio im.

- To znači da se ni ta testiranja ne plaćaju dodatno. Svi osiguranici koji imaju uputnicu od ljekara porodične medicine dobit će PCR i antigensko tetsiranje besplatno – istakao je Katana.