Prema toj odluci za prvo i drugo novorođeno dijete roditelji će dobiti 500, a za treće i svako sljedeće dijete 600 maraka. U gradskom budžetu ove godine za tu je nakanu osigurano ukupno 90.000 maraka. Na sjednici Gradskog vijeća usvojena je i Odluka o utvrđivanju cijene zbrinjavanja i deponiranja komunalnog otpada na deponiji Korićina.

Odlukom je utvrđena cijena zbrinjavanja i deponiranja komunalnog otpada s područja Grada Livna i općina Glamoč i Bosansko Grahovo u iznosu od 25 maraka po toni bez PDV-a, odnosno 29,25 maraka po toni s uračunatim PDV-om.