Oni po hitnom postupku razmatraju budžet čiji je predlagač Vlada FBiH.

Jučer je ovaj finansijski akt odobrio Predstavnički dom na sjednici, ali da bi stupio na snagu, treba u istom tekstu da ga prihvati i Dom naroda.

Premijer Novalić, obrazlažući članovima Parlamenta vladin prijedlog budžeta, i danas je prvo prezentirao ekonomske posljedice globalne pandemije COVID-a 19, koje nisu zaobišle ni Federaciju BiH, te zaključio da će budžet za 2021. sadržavati mjere za sanaciju stanja.

To se odnosi i na GDP i radna mjesta čiji je broj umanjen od početka pandemije u FBiH, a kasniije povećavan zahvaljujući 'korona zakonu' i drugim preduzimanim mjerama, no i dalje manji nego na početku krize za koju premijer kaže da po ekonomskim posljedicama podsjeća na ranija krizna vremena, pa i na istorijsku krizu iz prve polovine 20. stoljeća.

Ukupni predloženi budžetski iznos za Federaciju BiH u 2021. godini je 5.481.251.899 KM, što je za 27,7 miliona manje od ovogodišnjeg budžeta, tačnije, od rebalansa izvršenog u aprilu.

Delegatska rasprava o budžetu je u toku.