Kako je saopćeno iz Vlade Brčko distrikta, s obzirom da Brčko zauzima centralnu geografsku i saobraćajnu vezu u izgradnji cestovne infrastrukture i plinovoda koji će biti na koridorima kroz Distrikt, Kadrić je upoznao Novalića sa dosadašnjom izradom prostornog plana kada je u pitanju realizacija potpisanog sporazuma o realizaciji projekta autoceste Beograd - Sarajevo, te najavio organizovanje sastanka između dva premijera i Vlade Distrikta po ovom pitanju.

- Obradovan sam spoznajom da Brčko ima mogućnost da se uključi sa još jednom dionicom gasovoda koja bi išla od Županje ka Orašju i potencijalno se vezivala na trasu gasovoda koju će graditi Vlada Republike Srpske te mogućnost da to bude centralno čvorište i prema Tuzli i prema Banjoj Luci, tako da ima razloga da se u narednom periodu okupljamo u Brčkom te da, i u simboličnom smislu, krene realizacija velikih projekata sa područja Distrikta Brčko koji su od značaja za cijelu BiH - kazao je Kadrić.

Dodao je da Distrikt izostavljen u raspodjeli sredstava MMF-a, a da postoje dogovori da entiteti izdvoje dio budžeta za pomoć i podršku Brčko distriktu.

- Vlada Federacije će imati znatno veće prisustvo na teritoriji Brčko distrikta jer smo vođeni interesima i zanimanjima za vrlo važne događaje u Distriktu. To je, prije svega, moguće funkcioniranje Luke Brčko, za koju se sada investira u mnogo većem obimu. Jedinu željezničku kružnu konekciju prema Luci Brčko imaju željeznice Federacije, odnosno Federacija, i to je sada probudilo naš interes kada je u pitanju taj segment. Mi ćemo naložiti Željeznicama Federacije da odmah pristupe izradi projekta elektrifikacije od Tuzle do Brčkog, jer vidimo da postoji međudržavni interes da se ta elektrifikacija produži dalje do Vinkovaca - rekao je Novalić.

Dodao je da FBiH ima namjeru raditi i projekat gasovoda Županja - Orašje - Brčko - Tuzla i dalje prema Kladnju. To bi bila nova konekcija koja će se nominirati za međudržavne razgovore i pregovore, a pri projektovanju ove ceste uključiće i projektovanje gasne komunikacije koja bi išla od Županje prema Brčkom i dalje prema centru FBiH, zajedno sa autocestom.