Odmah na početku je rekao da ranije nisu mogli utvrditi tekst budžeta. Osvrnuo se na primjedbe u vezi sa izdvajanjem milion KM za promociju Vlade FBiH, govorio i kapitalnim ulaganjima u cestovnu infrastrukturu naglasivši da će se početi graditi i u Unsko-sanskom, Tuzlanskom kantonu...

Bespotrebna diskusija o milionu KM 

- Zastupnica Elma Đogić kaže da je krivična odgovornost zakasniti sa budžetom. Naime zakon nas tjera da mi možemo budžet uraditi onda kada bude gotov i usvojen Dokument o okvirnom budžetu zato što naš budžet, budžet RS-a i državni, su u korelaciji. Znači, najprije se mora odrediti koliko pripada državi, a nakon toga odbija se relevantni dug, i nakon toga sukladno Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja, član 21., vrši se djelidba na kantone, a potom po našem Zakonu o raspodjeli javnih prihoda ide dalje do općinama - rekao je Novalić na početku obraćanja i dodao:

- Znači, mi smo čekali da se donese dokument okvirnog budžeta i to se nije dogodilo. Dva dana prije Nove godine, dovoljno je opravdanje da donesemo budžet i proslijedimo ga u Parlament FBiH, zato što bi bilo neoizbiljno ostaviti Federaciju bez budžeta, iako smo i tako prekršili zakon. Znači, nama ne gine kršenje zakona.

Dodao je kako je bila bespotrebna diskusija o izdavajanju 1.000.000 KM za Vladu FBiH, što su pojedini zastupnici ranije nazvali novac za promociju premijera Vlade FBiH.

Jedino nema Ureda premijera 

- Bila je bespotrebna diskusija oko ovog miliona PR (za promociju). Radi se o nerazumijevanju tehnologije budžeta od Damira Mašića i Sanele Prašović Gadžo. Znači, ko poznaje tehnologiju budžeta, radi se o istom milionu KM iz prošlogodišnjeg budžeta, nema dva miliona. To je bilo doneseno u prošlom budžetu, otvoreni su negdje konkursi zbog složenosti kod nas javnih nabavki. To je došlo na Novu godinu da se potpiše ugovor i ugovor je potpisan. Znači, nastala je obligacija, a novac nije potrošen 2021. i prenosi se u narednu godinu, kao recimo onaj suficit od 51 miliona KM. I budući da je potpisan ugovor, mi ga moramo izvršiti ove godine i to je taj isti milion koji je bio - rekao je Novalić i dodao:

- I ne radi se o reklamiranju premijera Novalića nego o saopćenju Vlade FBiH, svih 16 ministarstava i na vaše iznenađenje, jedino tamo nema Ureda premijera, zato što nema aktivnu funkciju u programu utroška sredstava. Znači vrlo često imamo primjedbe, poljoprivrednici, poslodavci..., kada radimo razne programe, nema informacija, pa kasnije imamo puno pritužbi. Očigledno moramo više komunicirati. Taj fokusirani cilj šta rade ministarstva, u turizmu, poljoprivredi.

VEZANI TEKST - Prašović Gadžo, Kamber i Mašić raspravljali: "Vi ste kolegice uzeli više puta po 600.000 KM"

Novalić kaže kako ga iznenađuju primjedbe pojedinih zastupnika u vezi sa kapitalnim ulaganjima u ceste.

Gradnja autoputeva u Bihaću, Širokom Brijegu, Tuzli 

- Godinama smo trpjeli zašto nema tih kapitalnih ulaganja, a sada trpimo zašto ima. Sva sredstva idu isključivo u dolinu Neretve i dolinu Bosne. A ta dolina kupi u sebi stanovništvo koje daje svega 50 posto prihoda akciznih. S druge strane imamo vrlo veliko nezadovoljstvo u Bihaću koje nema ništa od Koridora Vc, nikakve koristi, u Tuzli ili zapadnoj Hercegovini, pa čak ni u srednišnjoj Bosni.

U ovom budžetu postoje i 32 stavke koje nikada prije nisu bile u budžetu, a sada ih ima i iznose 786 miliona KM. Samo za vašu informaciju sa tim sredstvima se gradi tunel Hranjen, Južna obilaznica Mostara, u srednjoj Bosni se radi kod Viteza i Nević Polja, Prva transferzala, ne gradi je Kanton Sarajevo, nego Federacija, ali oni se hvale.

Sada smo stavili na obilaznicu Živinice 65 miliona KM, Tuzla 8.000.000 KM i gradnja autoputeva, tri tačke da se počnu graditi, Bihać, Široki Brijeg i Tuzla - Orašje. Federacija nije smještena samo u dolinu Neretve i Bosne - rekao je Novalić.

Nakon završene rasprave na Zastupničkom domu je usvojen Nacrt budžeta Federacije BiH za 2022. godinu.