- Projekcije koje je napravilo Ministarstvo finansija kažu da korist od ovoga zakona može očekivati oko 350.000 radnika u realnom sektoru do kraja pandemije. Tačno je da smo mogli i brže donijeti zakon, ali podsjećam da u Federaciji, za razliku od manjeg bh. entiteta, nismo suspendirali Parlament. Štaviše, inkorporirali smo neke od stavova parlamentaraca u zakon, te ga u konačnom tekstu učinili boljim, navodi Novalić.

Nakon ovih mjesec i po dana, Vlada FBiH je što kroz ovaj zakon što kroz druge odluke donijela čitav niz mjera koje olakšavaju privredi pritisak krize.

- Spomenut ću samo najvažnije. Platit ćemo, dakle, doprinose radnicima ugroženih firmi. Neće biti smanjenja penzija ni invalidnina. Upostavili smo Garantni fond za kreditnu podršku firmama, kako bi se povećala likvidnost u privredi. Napravili smo značajna poreska i druga rasterećenja. Ukinuli smo zateznu kamatu firmama, ako kasne sa uplatom javnih prihoda. Ukinuli smo im kamatu i zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima - navodi Novalić i dodaje: 

- Oslobodili smo ih obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti. Donijeli smo poseban zakon kojim se regulišu sudska postupanja i rokovi, osim hitnih postupaka. Smanjili smo cijenu zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu FBiH. Isplatili smo 8 miliona poticaja za 3.000 poljoprivrednika, za proljetnu sjetvu. Produžili smo rokovi za podnošenje poreskih prijava (dobit i dohodak). Donijeli smo odluku kojom smo utvrdili pravednu maržu za cijene nafte, ističe premijer Novalić.

Vlada je, naglašava, poduzela i čitav niz mjera preko javnih preduzeća. BH Telecom i Elektroprivreda su uveli privremene mjere tolerancije za kašnjenje u plaćanju računa.

- Naši rudnici i elektrane osiguravaju redovno snadbijevanje električnom energijom. Međunarodni aerodrom je osigurao podršku humanitarnim aktivnostima, te nesmetan protok posebnih intervencija za kretanje ljudi i roba zračnim putem. Osigurali smo preko Željeznica neometan dovoz pšenice. Federalne robne rezerve su pune i spremne u slučaju potrebe. U saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu pokrenuto je uspostavljanja sistema monitoringa i evaluacije mjera Vlade. Već smo uspostavili sistem praćenja mjera u okviru BiH na svim nivoima vlasti, ali i u susjednim zemljama. Ocjene da je neko u BiH poduzeo bolje mjere od Vlade FBIH su neozbiljne, pokazalo se to na primjeru zdravstva, pokazat će se uskoro i na polju ekonomije. Ova Vlada je ozbiljna i nama je cilj da pravimo realne stvari, a ne lažnu percepciju koja je začas sruši kao kula od karata, ako nema realno utemeljenje, zaključuje federalni premijer Fadil Novalić.