Sastanku u Doboju prisustvovao je i generalni direktor Elektroprijenosa BiH Mate Žarić.

- U narednih 15 dana organi te zajedničke kompanije za prenos električne energije: Skupština akcionara, Upravni i Nadzorni odbor, provet će potrebne procedure za verifikaciju današnjeg dogovara i omogućiti njeno funkcioniranje, kao i realizaciju važnih investicionih projekata, saopćeno je iz Vlade RS.

Entitetski premijeri su ocijenili da je funkcionisanje preduzeća Elektroprijenos BiH od presudnog značaja i velike važnosti za održavanje elektroenergetske mreže u BiH, naročito imajući u vidu neophodne investicije koje su planirane u ovom sektoru, a koje se ne realizuju više od dvije godine.