Novalić je predstavnike MMF-a upoznao s ključnim mjerama koje je Vlada FBiH poduzela na ublažavanju negativnih zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije, navodeći da je Federalna vlada privrednom i zdravstvenom sektoru, te nižim nivoima vlasti u FBiH dodijelila oko milijardu KM grantova.

Premijer je dodao da u 2021. godini Federacija BiH bilježi značajan ekonomski rast, a da jedino još nije dostignut broj zaposlenih iz predpandemijskog perioda. Međutim, napomenuo je da je u septembru ove godine u FBiH bilo 4.100 novozaposlenih.

- Ekonomske rezultate koje postižemo ne upoređujemo s prošlom, nego sa 2019. kao dosad najuspješnijom godinom za privredu Federacije BiH. Recimo, ove godine BDP je u drugom kvartalu iznosio rekordnih 6,1 milijardu KM. Stalan je i rast pokrivenosti uvoza izvozom i danas je on dostigao 67 posto - kazao je Novalić.

Rekao je da je sada u fokusu donošenje Zakona o doprinosima i Zakona o dohotku kao bitnih propisa koji bi trebali pozitivno utjecati na rast zaposlenosti i BDP-a.

- Nama je saradnja s MMF-om važna, kako u finansijskom smislu, tako i u tehničkoj pomoći koju nam pružaju MMF-ovi stručnjaci. I dalje ostajemo otvoreni za svaki vid saradnje - poručio je Novalić.

Predstavnici MMF-a zahvalili su premijeru na prezentiranim podacima koji su im bitni za utvrđivanje budućih okvira saradnje.

- Iskazana je i obostrana spremnost za nastavak uspješne saradnje, te je najavljeno da će danas započeti razgovori Vlade FBiH i MMF-a ubrzo biti nastavljeni - saopćeno je nakon sastanka.