Novalić je naglasio da 230 miliona ide za niže nivoe vlasti.

- Danas je doneseno dosta važnih odluka a najvažnija tačka u godini je budžet za narednu godinu. Ovaj budžet je odraz ekonomske politike, uzeto je u obzir ono što se događalo na ekonomskom i socijalnom planu u ovoj godini, a koja je bila obilježena sa COVID-19 i šta očekujemo u narednoj godini. Imamo visoka očekivanja, vidimo da je vakcinacija u svijetu već počela, na osnovu svega navedenog smo kreirali budžet za 2021. godinu - rekao je Novalić.

Dodao je da je bilans pandemije koronavirusa 14.000 izgubljenih radnih mjesta, pad direktnih prihoda za 0,7 posto, indirektni porezi su pali za 15,8 posto.

- Zbog svega je budžet kreiran u smislu da prevenira visok nedostatak indirektnih poreza. Budžet za 2021. godinu iznosi pet milijardi i 481 milion KM. Od toga 230 miliona KM je granta za niže nivoe vlasti i pri tome polovinu treba koristiti za privrednu podršku obrtima i mikro malim preduzećima. Federacija kreira 240 miliona KM u privredu, 150 u stabilizacijski fond, 50 miliona za zapošljavanje, pojačavamo fond pri Razvojnoj banci sa još 25 miliona i 15 miliona za regresiranje kamata - rekao je Novalić.