Kako piše Capital.ba, temelji zarastaju u korov, dok se finansijska sredstva za njenu izgradnju povećavaju, a rokovi stalno produžavaju.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pripremilo je nove izmjene Odluke o odobrenju "Projekta izgradnje objekta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banjoj Luci sa parternim uređenjem lokacije".

Nacrtom te odluke u čijem posjedu je Capital.ba rok za izgradnju zgrade koja je prema prvobitnom planu trebala da bude okončana 2014. godine ponovo se produžava i sada je rok za završetak radova 2026. godina.

Istom odlukom, povećavaju se i sredstva za izgradnju. Umjesto prvobitnih 16,3 miliona maraka za izgradnju zgrade na lokaciji u neposrednoj blizini kasarne Trapisti u Banjoj Luci novom odlukom koja treba da bude upućena pred Vijeće ministara taj iznos se povećava na čak 39,3 miliona KM.