VEZANI TEKST - Koliko je preventivna suspenzija Fahrudina Solaka do sada koštala građane FBiH

Nakon toga postavlja se logično pitanje kakav je status Fahrudina Solaka koji je 2020. godine na vlastitu inicijativu preventivno suspendovan sa pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite zbog afere "Respiratori". 

- Po osnovu rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 12.05.2020 godine direktor Federalne uprave civilne zaštite preventivno je suspendovan do okončanja pokrenutog postupka. Također, Vlada Federacije BiH ovlastila je Murata Baručiju da organizuje sve poslove i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija - odgovorila nam je Sanita Alagić, pomoćnica direktora Sektora za računovodstvo-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje.

U skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, presudi Ustavnog suda FBiH propisano je da osobe poput Solaka za vrijeme preventivne suspenzije primaju puni iznos plaće.

Osnovna plaća Fahrudina Solaka 2021. godine iznosila je 2.046 KM.

Federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji FUCZ-a za 2020. godinu konstatovali su da je obračunat i isplaćivan posebni dodatak na plaću u visini od 20 posto Fahrudinu Solaku i nakon što je Vlada FBiH 12.5.2020. godine donijela rješenje o njegovoj privremenoj suspenziji.