Dok se veće i razvijenije države EU i svijeta bore s ravnopravnošću spolova i uključivanjem žena u politiku ili liderske pozicije, uključujući samu EU, ova mala balkanska država zaista ulazi u historiju, piše womeninadria.com.

Delina Ibrahimaj čelna je osoba Ministarstva financija i ekonomije, dok će Belinda Balluku nastaviti obavljati dužnost ministrice infrastrukture i energije. O obrazovanju, sportu mladima brinut će Evis Kushi, koja tečno govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Elva Margariti usvršavala se u Kini, a sada će biti na čelu ministarstva kulture.