Naime, odmah po imenovanju i dolasku u klub, članovi i predsjednik Upravnog odbora su pregledali zatečeno stanje u i o tome sačinili dva zapisnika.

Prvi se odnosi na stanje novca u blagajni NK Čelik na dan 15. juli 2020.godine, dok se drugi zapisnik odnosi na pečat.

Utvrđeno je da u klubu postoje dva pečata NK Čelik i samo ta dva pečata su validna.

- S obzirom na određene sumnje da postoje i drugi pečati, bilo koja zloupotreba pečata ili upotreba nekog drugog pečata na ime kluba, biti će predmet krivične prijave - poručili su iz zeničkog kluba.