Vlada Kantona Sarajevo, na inicijativu i prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, donijela je novu Odluku o Registru imenovanih lica u KS-u kojom se propisuje obaveza uspostave tog registra s precizno navedenim organima i institucijama koje su je obavezne primjenjivati.

Prema novoj odluci u Registru će, uz ranije definisane podatke imenovanih osoba, sada biti vidljivi i podaci koji se odnose na iznos naknade za obavljanje imenovane funkcije kao i na stručnu spremu imenovanih lica, što prethodno nije bio slučaj.

Nakon sedam mjeseci primjene ranije donesene Odluke i analize rezultata i učinaka koje je proizvela objava podataka predviđenih ovom odlukom, zaključeno je da je potrebno donijeti novu odluku i prethodnu staviti van snage.

Primarni razlozi za njeno inoviranje leže u činjenicama što je podatke o imenovanim licima na području Kantona Sarajevo, sadržane u Registru, bilo potrebno upotpuniti dodatnim podacima kako bi se još efikasnije prevenirali pojavni oblici sukoba interesa, pružio javnosti uvid u korištenje budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obnašanje imenovanih funkcija i blagovremeno djelovalo u slučaju uočenih nepravilnosti.

Također, novom odlukom bi se stekao uvid i u stručnu spremu i kvalifikacije osoba koje obavljaju imenovane funkcije.

Primjena te odluke ima za cilj sticanje uvida u stručne kvalifikacije lica koja obavljaju imenovane funkcije, sprečavanje sukoba interesa, uvid u način utroška budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obnašanje imenovane funkcije, te jačanje integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija, kao i podizanje nivoa povjerenja građana u institucije Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS.