U toku je izvođenje radova na još sedam parkinga u Satrom Harsno, na Otoci, u C fazi Alipašinog Polja i Olimpijskom Selu. U narednom priodu rasvjeta će biti postavljena na još 25 parkinga, čime će sva partirališta u općini Novi Grad biti osvijetljena novom štednom rasvjetom.

U augustu je okončana javna nabavka za najpovoljnijeg ponuđača, nakon čega se krenulo u realizaciju projekta vrijednog oko 340.000 maraka, kojeg finansira Općina Novi Grad. Za izvođača radova izabran je konzorcij firmi SES i STEP.

Parkinzi su bili veoma loše osvijetljeni, jer rasvjeta nije mijenjana proteklih 40 godina. Zamjenom postojeće dotrajale rasvjete, LED rasvjetom, poboljšat će se osvjetljenje, pri čemu će se stanovnici općine Novi Grad osjećati sigurnije. Osim toga, bolja rasvjeta doprinosi funkcionalnosti i sigurnosti parkiranja, ali i kretanja građana, a istovremeno štedi električnu energiju.

Općina je prošle godine započela projekt zamjene rasvjete na svim parkiralištima na svom području. Kako bi se u potpunosti uvelo reda na području Novog Grada, potrebno je da Općina preuzme kontrolu saobraćaja u mirovanju, koju trenutno provodi Ministarstvo saobraćaja KS.